Tanum nga Tambal
12:13 AM | Author: MARMOLS


Ang pagbalik ngadto sa kinaiyahan nga panambal, ug ang paggamit sa mga tambal nga gikan sa mga butang nga adunay kinabuhi, mao ang gikinahanglan sa atong panahon karon. Mahal ang kantidad sa mga tambal nga binuhat gikan sa mga medikong proseso. Nagkinahanglan kita nga practikal nga tambal alang sa kasagaran nga balatian nato. Bisan pa niini, kining tambal nga mga tanum mahimong epektibo diha sa ilang natural nga mga dagway. Ang mga dahon ug nag mga bulak mahimong lagaon; ang mga duga mahimong gikan sa mga dahon; ang mgagipanghampol gikan sab sa mga gamot ug panit sa tanum.

Kining maong mga tanum nga tambal maoy usa ka yano o dili gastoso apan epektibo nga paagi sa pagtambal sa kasagaransa atong mga balatian.

Mga panghimangno:

* Gamiton ang usa lamang ka tanum nga tambal sa usa ka adlaw.
* Gamiton ang dili tayaon nga gamit sa kusina.
* Ayaw tabuni ang galamiton sa dili kini nagbukal.
* Magpabukal ka alang sa usa ka adlaw lamang nga gamit.
* Hugasan pag ayo ang mga tanum nga tambal usa kini pabukalan.]

MGA BALATIAN OG MGA TANUM NGA TAMBAL:

1. Hubak:
    Ang hubak mao usa ka balatian sa mga tubo sa tutunlan. Ang mga
    tilimad on mao nag paghugot sa dughan, mubo ang paginhawa,
    paghangak og pag ubo.

Tanum:
    *Dahon sa Talongtalong
    - Likita ang 2 ka dahon nga binulad
    - Tabak-a kini sama sa sigarilyo kada 6 ka oras

    *Dahon sa Kalatsutsi
    - Likita ang dahon nga binulad
    - Tabak-a kini sama sa sigarilyo; usa sa buntag, usa sa gabii

2. Kaspa:

    Ang kaspa mao ang mga himbis nga lanahon ug gahion sama sa
    panit nga material nga nagakahup-ak sa bagolbagol sa ulo.

    *Dahon sa Dulaw
    - Lubka ang gamut nga bahin sa dulaw
    - Ihidhid ang duga diha sa bagolbagol ug sa buhok. Pasagdi kini
     hangtud sa pagkaugma og pagsampu pagkabuntag.

    *Dahon sa Sabila
    - Kohaa ang duga gikan sa lab-as nga mga dahon
    - Daghana sa pagdapatsa duga ug masahia ang bagolbagol usa ka
    oras sa dili pa magsampu kausa sa usa ka semana sa 4 ka semana.

3. Ugahip:

    Ang ugahip maoy usa ka tandugon og kagawon nga sakit sa panit,
     nga maila sa gagmay nga butodbutod.

    *Dahon sa Kalatsutsi
    - Kohaa ang duga gikan sa dahon
    - Idapat direkta sa mga nukanuka, katulo sa usa ka adlaw.

    *Dahon sa Sunting
    - Kohaa ang duga gikan sa dahon
    - Idapat ang duga sa nukanuka

4. Bayook:

    Ang bayook maoy balantayan nga manakod nga sakit uban sa
    masakit nga paghubag sa mga glandula.

    * Dahon sa Iba
    - Ad-ara ang mga bunga
    - Idapat ingon sa hampol diha sa ngahubag nga glandula sulod sa
    30 minutos, ikatulo sa usa ka adlaw

5. Sakit sa Tutunlan:

    Ang sakit sa tutunlan mao ang pagpamula og paghubag sa tutunlan
    nga gikan sa paghubag sa tunsil.

    *Luy-a
    - Hugasan ug paniti ang gamay nga luy-a
    -Usapa sa hinayhinay sulod sa pipila ka minutos, unya tunla ang
    duga o uguma  kini.

    *Ajos
    - Hugasi og paniti ang usa kabuok
    - Uguma kini sulod sa pipila ka takna, hinayhinay sa pag usap
    og tunla ang duga

Ang tagsa nga tawo kinahanglan magbaton ug kahibalo sa makaayo nga mga ahensya sa kinaiyahan. Adunay sagad sa mga tanum ug mga gamot nga ang tanang panimalay makagamit alang sa ilang kaugalingon. Apan kon ang tanan maningkamot nga mahimong masinaboton sa ilang lawasnong kinahanglan.
|
This entry was posted on 12:13 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 comments:

On August 1, 2016 at 6:56 AM , Faith Xyrel Japson said...

Onsaon man pag kuha sa duga sa kalatsutsi dukdukon ba kini?PS reply ky katol kaau ako ogahip naa kilid sa ako lips pajud